KLUND DRIFT OG UTLEIE – et foretak som tilbyr utleie av maskiner og utstyr, utvalgte verkstedtjenester samt salg av en mengde produkter innenfor landbruk, transport- og anleggsbransjen. Det meste av virksomheten foregår i egne lokaler ca. 6 km nord for Ørje sentrum, men flere tjenester kan også tilbys ute i «felten».